Natuur in en rondom het haven- en industriegebied

We hebben een inspirerende avond gehad, met 3 sprekers over de natuur in en rondom het haven en industrie gebied.

  • Ecoloog Ronald Jan Buijs over de natuurontwikkeling op en rondom haven en industrieterrein Moerdijk.
  • Albert Goorden laat ons weten wat de rol van Staatsbosbeheer is bij de groene gebieden aangrenzend aan het haven- en industrieterrein.
  • Willem Berents is de regisseur van de natuurfilm Wild Port of Europe. Hij geeft ons de eerste beelden uit de bioscoopfilm die op 20 oktober in première gaat.

 

Het haven- en industrieterrein is een voorbeeld van tijdelijke natuur (57 ha) . De tijdelijke natuur stimuleert de biodiversiteit in de industriële omgeving. In het havengebied vind je vossen, wezels, hermelijnen, Teunisbloemen, Rietorchideeën, zwaluwen, egels en zo veel meer. Door deze tijdelijke natuur verspreiden deze soorten zich ook in de omgeving.

Bekijk en luister het interview op radio 1 met ecoloog Ronald Jan Buijs hier.

Natuur werkt aanstekelijk, bedrijven worden enthousiast en nemen zelf ook initiatieven. Zoals het plaatsen van vleermuiskasten,  insecten hotels en zwaluwhuisjes. Maar ook de beplanting en tijdstip van maaien wordt besproken. Er is een omslagpunt bereikt, van recht toe recht aan beheer gaat men naar natuurvriendelijk beheer. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe.

Willem Berents is de maker van bekende natuurfilms. Hij was eerst sceptisch toen ze aan hem vroegen een film te maken over de natuur in de havengebieden Moerdijk en Rotterdam. Deze scepsis was snel voorbij. Honderden oever zwaluwen en prachtige orchideeën, dit moest iedereen zien. De natuurfilm vertelt een verhaal. Een gedramatiseerde vertelling. De moeite waard om te bekijken. 

Bekijk de eerste beelden van de film Wild Port of Europe | Moerdijk hier.

Wat vroeger als groene gordel om het industriegebied is aangelegd, blijkt enorme kalkrijke grond te zijn, waar de natuur zijn gang kan gaan. Appelzak is een voorbeeld van burgerinitiatieven waar Staatsbosbeheer naar op zoek is. Staatsbosbeheer wilt meer recreatieplekken binnen deze groene gordel aanleggen. Door de woning bouw plannen zijn meer recreatieve plekken belangrijk. Staatsbosbeheer roept burgers, stadstafels etc op, om met initiatieven te komen.

Voor de volgende omgevingstafel verzoeken wij jullie 14 september in de agenda te reserveren.
Wij zorgen voor een mooi programma en verwachten jullie aanwezigheid.