Omgevingstafel 22 september 2021

De volgende Omgevingstafel Moerdijk is op 22 september van 19.30 – 21.30 uur in Hotel De Borgh, IJshof 1 te Zevenbergen. Dit is de weer de eerste fysieke vergadering na een jaar digitaal vergaderen.

Op de agenda staat het thema verkeer. Het programma van de avond bestaat uit presentaties & discussies over bereikbaarheid van de regio West Brabant (RWB) en over bereikbaarheid van het haven- en industrieterrein. Mede door komst van het Logistiek Park Moerdijk. Ook bespreken we onderwerpen / wensen voor de komende Omgevingstafels.

Heeft u vragen voor de Omgevingstafel? Laat het weten via: info@omgevingstafel-moerdijk.nl