Omgevingstafel 8 december 2021

De volgende Omgevingstafel is op woensdag 8 december om 19.30 uur op locatie in Port of Moerdijk. Omwonenden en bedrijven gaan met elkaar in gesprek gaan en informatie uitwisselen over het haven- en industrieterrein. Op de agenda staat het thema arbeidsmigranten. Verschillende sprekers zullen het onderwerp vanuit hun expertise belichten.

De vorige bijeenkomst was op 22 september jl. Toen kwam de Omgevingstafel Moerdijk sinds lange tijd weer fysiek bijeen. We bespraken het onderwerp verkeer & vervoer.

Heeft u vragen voor de Omgevingstafel? Laat het weten via: info@omgevingstafel-moerdijk.nl