Ontwikkelingen huisvesting arbeidsmigranten

Er zijn 17 initiatieven ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Gemeente Moerdijk. Dit is een fors aantal. Hoe gaan ze verder vanuit Gemeente Moerdijk?

Fase 1 Alle ingediende initiatieven worden getoetst op de gestelde harde voorwaarden. Ook de provincie gaat in deze fase de locaties mee beoordelen. Men streeft er naar eind juli deze 1ste fase af te ronden. Dan zal duidelijk zijn welke initiatieven geweigerd moeten worden en welke initiatieven verder gaan naar fase 2:

Fase 2: “Beoordelen initiatieven op de gestelde criteria”. Rond september is er op elke criteria een score bepaald, hierdoor kan men de de initiatieven prioriteren. Spreiding over de gemeente en afstemming tot de omvang van de kernen is hierbij essentieel. Vervolgens gaat men bij de betreffende gebiedstafels informeren over de kansrijke initiatieven uit fase 2. Medio oktober verwacht men dat het college kan besluiten welke initiatieven - tot max. 1500 arbeidsmigranten en passend bij de kern - prioriteit krijgen en een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Meer informatie kun je vinden via deze link https://www.moerdijk.nl/arbeidsmigranten