Partners

De omgevingstafel bestaat uit een brede en vaste vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven op het terrein en omwonenden. De deelnemende bedrijven zijn ATM, Attero, DSVSivomatic, Stolt-Nielsen MoerdijkShell Moerdijk, LyondellBassell en het Havenbedrijf Moerdijk. De omwonenden die deelnemen aan de omgevingstafel zijn lid van de diverse Dorps- of Stadstafels van de gemeente Moerdijk, of zijn buren van het haven- en industrieterrein met een groot netwerk in de regio. Ze zijn afkomstig uit de kernen Klundert, Moerdijk, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, het buitengebied en Strijen. Ook beide betrokken gemeenten Moerdijk en Strijen zijn in de omgevingstafel vertegenwoordigd. De omgevingstafel wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, Thomas Zwiers. 


Onze vaste vertegenwoordiging:

 • Voorzitter - Thomas Zwiers 
 • Kern Moerdijk - Kees Scheenaard en Jan de Visser 
 • Kern Klundert - Melten Dekkers en Pieter van Wensen 
 • Kern Zevenbergen - Henk Hendrikx 
 • Kern Zevenbergschen Hoek - Johan Rijnart en Piet Hermus
 • Buitengebied gem. Moerdijk – Hubert Pals en Annewillem Maris
 • Strijensas – Basjan Niemansverdriet
 • Gemeente Moerdijk - Joost Frijters en Edwin Alderlieste
 • Gemeente Strijen - Bert Broekhuizen
 • ATM - Jacques de Jong 
 • Attero – Marc Martens
 • BIM - Geert Weijers 
 • DSV - Bas Fraanje
 • Lyondell Basell - Joern Muller   
 • Sivomatic – Jeroen de Ridder
 • Stolthaven Moerdijk – Bas Verheul
 • Havenbedrijf Moerdijk - Ferdinand van den Oever en Dieuwke Piebenga
 • Shell Moerdijk - Richard Zwinkels, Alexander Mante en Christien Nowee