Thema 15-05 Natuur op en rondom het haven gebied

De uitnodiging voor de 2e bijeenkomst van dit jaar is verzonden naar de leden van de omgevingstafel.
Het thema dit keer is de natuur op en rondom het havengebied.
We mogen een korte preview tonen van de natuurfilm die is opgenomen in het havengebied.
Het beloofd een goed vullende bijeenkomst te worden.

Zijn er op voorhand vragen?
Stuur deze dan nu al in. Info@omgevingstafel-moerdijk.nl

Datum: Woensdag 15 juni 2022
Inloop: 19.15 uur
Start: 19.30 uur
Locatie: Havenbedrijf Moerdijk
(Plaza 3, 4782 SL MOERDIJK)
Thema: Natuur op en rondom haven gebied

Sprekers zijn:

Roland Jan Buijs Ecoloog Ronald Jan Buijs van Ecoconsult vertelt vanuit zijn
werkzaamheden over de natuurontwikkeling op en rondom haven
en industrieterrein Moerdijk incl. LPM.

Albert Goorden Wat doet Staatsbosbeheer om de gebieden rondom haven en
industriegebied zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor
omwonenden.

Willem Berents Regisseur Willem Berents vertelt over Wild Port of Europe, de
opvolger van De Nieuwe Wildernis, exclusief voor ons de preview.