Welkom bij de Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk

Welkom op de website van de omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk. De omgevingstafel is van en voor iedereen die interesse heeft in de vierde zeehaven van Nederland. Je kunt hier met elkaar in gesprek gaan en ideeën delen, vragen stellen en informatie zoeken over het haven- en industrieterrein Moerdijk. Het doel van de omgevingstafel is om open en constructief overleg te voeren tussen bedrijven, overheden en omwonenden. Er worden bijvoorbeeld inzichten gedeeld over leefbaarheid en duurzaamheid, en er wordt ook gesproken over actuele ontwikkelingen in en om het haven- en industrieterrein Moerdijk. Je kunt vragen stellen, tips geven en krijgen, ervaringen uitwisselen, discussiëren, inspiratie opdoen of leuke en slimme ideeën delen.

Ook het gesprek aangaan over het haven- en industrieterrein Moerdijk? Bezoek de Facebookpagina, of stuur ons een email